Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Szanowni Pacjenci! W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i idącymi za tym restrykcyjnymi zaleceniami Ministra Zdrowia prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • prosimy o umycie zębów przed wizytą, poza terenem Centrum Ortomania
  • prosimy o pomiar temperatury ciała w dniu poprzedzającym wizytę, zostanie ona również zmierzona bezpośrednio przed wizytą, przed wejściem na teren Centrum
  • prosimy nie wchodzić na teren recepcji i gabinetu z osobą towarzyszącą, wyjątek dotyczy Pacjentów niepełnoletnich
  • prosimy przynieść własny długopis w celu wypełnienia aktualnych formularzy
  • płatności za wizytę realizujemy obecnie bezgotówkowo
  • w pomieszczeniu recepcji konieczne jest przebywanie w maseczce
  • przed wejściem prosimy poinformować nas o przybyciu na wizytę dzwonkiem przy drzwiach (wewnątrz lokalu głównego) oraz prosimy o dezynfekcję rąk
  • w związku z koniecznością stosowania rygorystycznych środków ochronnych jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkową opłatę 50 zł do ceny każdej wizyty. Zaznaczamy że jest ona skalkulowana na najniższym możliwym poziomie i przy aktualnym poziomie cen środków ochrony nie rekompensuje nam poniesionych dodatkowych kosztów. Po zmianie sytuacji epidemiologicznej i wycofaniu restrykcji ze strony Ministra Zdrowia opłata zostanie zniesiona.