Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Szanowni Pacjenci! W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i idącymi za tym restrykcyjnymi zaleceniami Ministra Zdrowia prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • prosimy o umycie zębów przed wizytą, poza terenem Centrum Ortomania
  • prosimy o pomiar temperatury ciała w dniu poprzedzającym wizytę, zostanie ona również zmierzona bezpośrednio przed wizytą, przed wejściem na teren Centrum
  • prosimy nie wchodzić na teren recepcji i gabinetu z osobą towarzyszącą, wyjątek dotyczy Pacjentów niepełnoletnich
  • prosimy przynieść własny długopis w celu wypełnienia aktualnych formularzy
  • osoby przebywające na kwarantannie lub rozpoczynające kwarantannę oraz osoby z objawami przeziębienia prosimy o o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przeniesienia terminu wizyty
  • w pomieszczeniu recepcji konieczne jest przebywanie w maseczce
  • przed wejściem prosimy poinformować nas o przybyciu na wizytę dzwonkiem przy drzwiach (wewnątrz lokalu głównego) oraz prosimy o dezynfekcję rąk