Lekarze

Lekarze:

lek. stom. Agnieszka Łanowska – leczenie ortodontyczne

lek. stom. Anna Chodór – Lipnicka – leczenie ortodontyczne

lek. stom. Piotr Moszyński – specjalista ortodonta

lek. stom. Aleksandra Rogozińska – stomatologia zachowawcza